Sunday 17 August 2014

Wales Supporting YES - Cymru’n Cefnogi IE


Wales Supporting YES
Supporting Scottish Independence
2pm, Saturday September 13th
Senedd Building, Cardiff Bay


Less than a week before the historical vote in Scotland, come to the Welsh capital to wish the people of Scotland well in their quest for self-determination.

===================================

Cymru’n Cefnogi IE
Cefnogi Annibyniaeth i'r Alban
2pm, Dydd Sadwrn Medi 13eg
Y Senedd, Bae Caerdydd


Llai nag wythnos cyn y bleidlais hanesyddol yn yr Alban, dewch i brif ddinas Cymru i ddangos eich cefnogaeth i bobl yr Alban yn eu hymgais dros annibyniaeth.